Lệ Quyên sôi động với Thôi Đừng Chiêm Bao tại Show San Jose on August 2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên remix với tác phẩm Thôi Đừng Chiêm Bao tại show diễn San Jose vào tháng 8 – 2018.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply