[Karaoke] NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU – Phạm Đình Chương (Giọng Nữ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNỬA HỒN THƯƠNG ĐAU Nhạc: Phạm Đình Chương Thơ: Thanh Tâm Tuyền Phong cách: Julie Quang Beat: Yeucahat.com Thực hiện Video Karaoke: Dũng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Mai Nguyen September 16, 2018 Reply
  2. Phuong Nguyen September 16, 2018 Reply
  3. Kim Rajda September 16, 2018 Reply
  4. Tran Quang Bang Phong September 16, 2018 Reply
  5. Thuy Trang Nguyen September 16, 2018 Reply
  6. ktch nga September 16, 2018 Reply
  7. Phuc Nguyen September 16, 2018 Reply
  8. Hong Nguyen September 16, 2018 Reply
  9. Gấm Bùi September 16, 2018 Reply
  10. Ngothi trangduyen September 16, 2018 Reply

Leave a Reply