Chiều Tây Đô Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhắn dùm em. Có ngắm dòng sông Hậu. Nhìn nước gửi lòng thương. Chiếc lá trôi trân tráo. Nhắn dùm em: Đoạn trường!. Hoang Mạc Tưởng. Làm sao sống…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. yutube ngoai tuyen September 16, 2018 Reply
  2. Huy Mai September 16, 2018 Reply
  3. Quốc Sử Nguyễn September 16, 2018 Reply
  4. Khanh Nguyen September 16, 2018 Reply

Leave a Reply