Bà hoàng nhạc Việt LỆ QUYÊN mang Liveshow Q SHOW đến các tiểu bang của Mỹ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Video by LE QUYEN performing “”. ©20 LE QUYEN Entertainment Records. All rights reserved. Composer: Editor: Le Quyen Executive Producer: Le …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. New channel September 15, 2018 Reply
  2. Ut Vo September 15, 2018 Reply
  3. Phong Le September 15, 2018 Reply
  4. Thu Le September 15, 2018 Reply
  5. Thu Le September 15, 2018 Reply
  6. Âm Nhạc Dấu Ấn September 15, 2018 Reply
  7. văn quyết September 15, 2018 Reply
  8. Giang Nguyen September 15, 2018 Reply
  9. ooLTVoo September 15, 2018 Reply

Leave a Reply