Chiều – Hồng Lynh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều – Thơ : Hồ Zếnh – Nhạc : Dương Thiệu Tước Tiếng Hát : Hồng Lynh Trên đường về nhớ đầy, Chiều chậm đưa chân ngàỵ Tiếng buồn vang trong mâỵ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply