Chế Linh – Xuân Tha Hương, Xuân Lạc Xứ (1997) [Album LVCD122] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLàng Văn CD122 (Album Xuân Tha Hương, Xuân Lạc Xứ) 01. Mùa Xuân Của Mẹ 02. Mùa Xuân Lá Khô 03. Mùa Xuân Đó Có Em 04. Xuân Này Con Không Về …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Chi Su September 14, 2018 Reply

Leave a Reply