Băng Nhạc Chế Linh 5 – Chế Linh Và Tình Bơ Vơ – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBăng nhạc Chế Linh số 5 phát hành trước năm 75.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Khanhdp289 September 14, 2018 Reply
  2. Long Hồ Văn September 14, 2018 Reply
  3. Nguyễn Hiệp September 14, 2018 Reply
  4. Chung Nguyen quang September 14, 2018 Reply
  5. Tung Nguyen September 14, 2018 Reply
  6. binho liem September 14, 2018 Reply
  7. Hòa Lê Khả September 14, 2018 Reply

Leave a Reply