THE VICTORIA TỐ UYÊN SHOW: Phỏng vấn ca sĩ Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChương trình THE VICTORIA TỐ UYÊN SHOW kỳ này có dịp được trò chuyện cùng nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và được nghe cô chia sẻ về những khó khăn, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Phượng Nguyễn September 13, 2018 Reply
  2. Lets Play! September 13, 2018 Reply
  3. nguyen linh September 13, 2018 Reply
  4. linh nguyen tuong September 13, 2018 Reply
  5. Cánh Thép Channel September 13, 2018 Reply

Leave a Reply