MỘT NGƯỜI ĐI_Ca sĩ HOÀNG THỤC LINH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGhi hình do Chiêu Dương Huỳnh ngày 11 tháng 10, 2015.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Diệu Tôn September 13, 2018 Reply
  2. Buu11 Levan September 13, 2018 Reply
  3. Buu11 Levan September 13, 2018 Reply
  4. Que Dinh Dang September 13, 2018 Reply

Leave a Reply