Lệ Quyên lần đầu tiên phải đi bán vé tại Thanh Hóa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSân khấu không có khán giả đến xem, Lệ Quyên tâm sự về việc lần đầu tiên phải đi bán vé tại Thanh Hóa Giữa 2 giơ trưa nắng như đổ lửa, Lệ Quyên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply