Lại Nhớ Người Yêu- Song ca Quang Lê và Tố My – Nhạc Vàng Tuyển ChọnShowbiz Quang Lê tại Huế. Mời bạn đăng ký kênh Huỳnh Được. TT. Thank.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Lan Phạm September 13, 2018 Reply
  2. ngoc Le September 13, 2018 Reply
  3. Nhan Pham September 13, 2018 Reply
  4. Duc Nguyen September 13, 2018 Reply
  5. Thanhtuyen Pham September 13, 2018 Reply
  6. Kha Trần 2017 September 13, 2018 Reply

Leave a Reply