Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHồn lỡ sa vào đôi mắt em Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm tư lại thôi Đường hoa vẫn chưa mở lối Đời lắm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Khai Vo September 12, 2018 Reply
 2. Đỗ Ngọc Phi September 12, 2018 Reply
 3. King Gaming September 12, 2018 Reply
 4. anh dai September 12, 2018 Reply
 5. Ngoc Thao September 12, 2018 Reply
 6. Giap Hoang September 12, 2018 Reply
 7. Hang Dothithanh September 12, 2018 Reply
 8. Tan Thai September 12, 2018 Reply
 9. Tuyền lương chanel September 12, 2018 Reply
 10. Cuong Vo September 12, 2018 Reply
 11. Cuong Vo September 12, 2018 Reply
 12. Thái Hoà Thạch September 12, 2018 Reply
 13. Nhan Pham September 12, 2018 Reply
 14. Thành Long Nguyễn September 12, 2018 Reply
 15. Thị Thủy Trịnh September 12, 2018 Reply
 16. Tinh Nguyen Van September 12, 2018 Reply
 17. Kuro Kin September 12, 2018 Reply
 18. Trung Hiếu TV September 12, 2018 Reply
 19. Nguyen Ho September 12, 2018 Reply
 20. Dung nguyen September 12, 2018 Reply
 21. Tân Nguyễn September 12, 2018 Reply
 22. Songngu Dulich September 12, 2018 Reply
 23. Tivi Đen Trắng September 12, 2018 Reply
 24. trang Nguyen September 12, 2018 Reply
 25. Leba Duc September 12, 2018 Reply
 26. Ngọc Linh Cao Thị September 12, 2018 Reply
 27. Phượng Nguyễn September 12, 2018 Reply
 28. Dang Nguyen September 12, 2018 Reply

Leave a Reply