Lệ Quyên “gia nhập” nhóm nhạc 5 dòng kẻ? | VTC – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVTC | Ca sĩ Lệ Quyên sẽ tham gia nhóm 5 dòng kẻ để biểu diễn đêm nhạc Vũ Thành An – Lệ Quyên: Tình khúc không tên ngày 28/8 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply