Hoàng Thục Linh – Em Đi Chùa Hương (Live at Quang Minh Buddhist Temple 2011) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐược trình diễn trong Đại Nhạc Hội Mừng Đại Lễ Khánh Thành Đại Hùng Bảo Điện Chùa Quang Minh Melbourne.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Van Le September 12, 2018 Reply
  2. Thuy Tran September 12, 2018 Reply
  3. linh dang thuy September 12, 2018 Reply
  4. ss th September 12, 2018 Reply
  5. tbui22206 September 12, 2018 Reply
  6. Brian Pham September 12, 2018 Reply
  7. Quoc Nguyen September 12, 2018 Reply

Leave a Reply