[Full HD]Quang Lê live show | Hát Trên Quê Hương 2 (Phần 1) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê YouTube Channel ♫ Subscribe: https://goo.gl/Tl1Kuw ♫ Facebook : https://goo.gl/zbryLy ♫ Google Plus : https://goo.gl/KRcG9a Kênh YouTube chính …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Nguyen Dd September 12, 2018 Reply
 2. Thị trâm Lê September 12, 2018 Reply
 3. Ni Tran September 12, 2018 Reply
 4. hai nguyen September 12, 2018 Reply
 5. THU HƯƠNG September 12, 2018 Reply
 6. Tuyến Nguyễn September 12, 2018 Reply
 7. linh tran le khanh September 12, 2018 Reply
 8. Funny Kids September 12, 2018 Reply
 9. Tom T September 12, 2018 Reply
 10. bui huong September 12, 2018 Reply
 11. bui huong September 12, 2018 Reply
 12. Nha Hua September 12, 2018 Reply
 13. Huynh Le Nguyen September 12, 2018 Reply
 14. Nhan Pham September 12, 2018 Reply
 15. phuc vu September 12, 2018 Reply
 16. Hảo Angle Bích September 12, 2018 Reply
 17. annie nguyen September 12, 2018 Reply
 18. Thoa Ngo September 12, 2018 Reply
 19. Vo ky Truong September 12, 2018 Reply
 20. quan ha van September 12, 2018 Reply
 21. Ngọ Lê Đinh September 12, 2018 Reply
 22. Ngọ Lê Đinh September 12, 2018 Reply
 23. Ngọ Lê Đinh September 12, 2018 Reply
 24. Phuong Thanh September 12, 2018 Reply

Leave a Reply