Đoạn Tuyệt – Phương Anh (Á Quân Thần Tượng Bolero 2016) [MV Official] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnComposer : Thái Thịnh ▻Singer : Phương Anh (Á Quân Thần Tượng Bolero 2016) ▻Director : Lâm MP-Film ▻Editor : Thiên Quang ▻Producted & Copyrighted …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. tuyền tăng thị September 12, 2018 Reply
 2. Vũ Nguyễn September 12, 2018 Reply
 3. Củ Cải Nhỏ September 12, 2018 Reply
 4. Nho Phạm September 12, 2018 Reply
 5. Tony Luong September 12, 2018 Reply
 6. TâmTĩnh Tâm September 12, 2018 Reply
 7. Phương 0966311053 September 12, 2018 Reply
 8. Thanh Thanh September 12, 2018 Reply
 9. Kan Enri September 12, 2018 Reply
 10. Hiếu's Phạm's September 12, 2018 Reply
 11. tuan dang September 12, 2018 Reply
 12. Quan Doan September 12, 2018 Reply
 13. Chi Doan September 12, 2018 Reply
 14. Tuan Ha September 12, 2018 Reply
 15. Nguyet Vi September 12, 2018 Reply
 16. Thu Hồng Lương September 12, 2018 Reply
 17. Ngan Nguyen September 12, 2018 Reply
 18. Chanel HiếuTrung September 12, 2018 Reply
 19. Thao Thanh September 12, 2018 Reply
 20. Hoanggiang Trinh September 12, 2018 Reply
 21. Nhat Thuc September 12, 2018 Reply
 22. Tam Tam September 12, 2018 Reply
 23. Nguyễn Công Trung September 12, 2018 Reply
 24. Nhut Le September 12, 2018 Reply
 25. phong nguyễn thế September 12, 2018 Reply
 26. Toàn Thạch September 12, 2018 Reply
 27. Nhut Leminhnhut September 12, 2018 Reply
 28. Cẩm Loan Lê September 12, 2018 Reply
 29. Tuyên Nguyễn Văn September 12, 2018 Reply
 30. Duong Hoang September 12, 2018 Reply
 31. Xuân Nhung September 12, 2018 Reply
 32. Bien K September 12, 2018 Reply
 33. Đăng Lê September 12, 2018 Reply
 34. CHÚA CHỔM September 12, 2018 Reply
 35. Chung Dung September 12, 2018 Reply
 36. cuong cao September 12, 2018 Reply
 37. Phong Nguyen September 12, 2018 Reply
 38. Minh Tien September 12, 2018 Reply
 39. Thuy Doanthithuy September 12, 2018 Reply
 40. Phong nguyen September 12, 2018 Reply
 41. long hoang September 12, 2018 Reply
 42. Thái Hoà Thạch September 12, 2018 Reply
 43. Thin Nguyen September 12, 2018 Reply
 44. Hường Thu September 12, 2018 Reply
 45. phuc Trần September 12, 2018 Reply

Leave a Reply