Liên khúc nhạc trẻ Phượng Hoàng _ Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTS góp tiếng hát yểm trợ nạn nhân động đất tại Nepal do SBTN đứng ra tổ chức & thực hiện * Connect with Thế Sơn: https://www.facebook.com/casiTheSon.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Thế Sơn Music September 11, 2018 Reply
  2. Dịu Nguyễn September 11, 2018 Reply
  3. patrick vu September 11, 2018 Reply
  4. Nga Lu September 11, 2018 Reply
  5. Anndy Võ September 11, 2018 Reply
  6. Chuong Bui van September 11, 2018 Reply

Leave a Reply