Hoa trinh nữ – Quang Lê | Hoa trinh nu – Quang Le | Bolero | Mp3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyric: Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa, Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Phong Linh September 11, 2018 Reply
  2. Tran Trung September 11, 2018 Reply
  3. An An September 11, 2018 Reply
  4. Nga Bui September 11, 2018 Reply
  5. mai ngoc September 11, 2018 Reply
  6. Thang Ho September 11, 2018 Reply
  7. Thang Ho September 11, 2018 Reply
  8. thanh ngo huy September 11, 2018 Reply
  9. Kim Tae Hyung September 11, 2018 Reply

Leave a Reply