NHẬT KÝ ĐỜI TÔI – PHI NHUNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHẬT KÝ ĐỜI TÔI – PHI NHUNG. ———– Phi Nhung, tên thật là Phạm Phi Nhung (sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972) là một ca sĩ hải ngoại, diễn viên người Mỹ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. tuat Nguyen September 10, 2018 Reply
  2. Xuyen Truong September 10, 2018 Reply
  3. Xuyen Truong September 10, 2018 Reply
  4. Tuấn Lê Anh September 10, 2018 Reply

Leave a Reply