Quang Lê – Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê – Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1) 1. LK Tình Ca Quê Hương & Lối Về Đất Mẹ (Duy Khánh) hát với Tường Nguyên 0:00 2. Sương Trắng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

50 Comments

 1. Khiem Ngoc September 9, 2018 Reply
 2. Khiem Ngoc September 9, 2018 Reply
 3. Phong Linh September 9, 2018 Reply
 4. Tri Dinh September 9, 2018 Reply
 5. Trang Cong September 9, 2018 Reply
 6. Nguyễn Trần September 9, 2018 Reply
 7. Giang Nguyễni September 9, 2018 Reply
 8. nttodo kk September 9, 2018 Reply
 9. minh chau September 9, 2018 Reply
 10. hoang thi hong September 9, 2018 Reply
 11. Hoa Nguyen Thi September 9, 2018 Reply
 12. Nga Bùi September 9, 2018 Reply
 13. Tuấn Dolce September 9, 2018 Reply
 14. Vũ Tuấn September 9, 2018 Reply
 15. Tan Nguyen Van September 9, 2018 Reply
 16. Giap Nguyen September 9, 2018 Reply
 17. the kiet lam huynh September 9, 2018 Reply
 18. Moba Lào September 9, 2018 Reply
 19. Hoan Trần Thị September 9, 2018 Reply
 20. Ton Hoa September 9, 2018 Reply
 21. Thắng Vũ September 9, 2018 Reply
 22. phuc nguyen September 9, 2018 Reply
 23. Hang Nguyen September 9, 2018 Reply
 24. dieu tran ngoc September 9, 2018 Reply
 25. intu1t1on September 9, 2018 Reply
 26. Thang Nguyenvan September 9, 2018 Reply
 27. tam minh tam September 9, 2018 Reply
 28. Vanna White September 9, 2018 Reply
 29. Uyên Nguyễn Châu September 9, 2018 Reply
 30. liễu cao September 9, 2018 Reply
 31. Ha Cao September 9, 2018 Reply
 32. Ngo hoai bac September 9, 2018 Reply
 33. Cà Rốt September 9, 2018 Reply
 34. Yen Nguyen September 9, 2018 Reply
 35. CẦN THƠ KÝ SỰ September 9, 2018 Reply
 36. Quyên Chu Thị September 9, 2018 Reply
 37. Hà Văn Tài September 9, 2018 Reply
 38. Nhatthuan Phan September 9, 2018 Reply
 39. anh hoang September 9, 2018 Reply
 40. nguyen thao September 9, 2018 Reply
 41. Sang Ngọc September 9, 2018 Reply
 42. huycank huy September 9, 2018 Reply
 43. Nên Trần September 9, 2018 Reply
 44. Đình Quyền September 9, 2018 Reply
 45. Thoan Nguyenthi September 9, 2018 Reply
 46. Thoan Nguyenthi September 9, 2018 Reply
 47. tai nguyên hay September 9, 2018 Reply
 48. Hương Nguyễn September 9, 2018 Reply
 49. Chinh Ngo September 9, 2018 Reply

Leave a Reply