Võ Đại Tôn, Lý Tống, Trúc Hồ, Việt Khang tham gia gây quỹ Truyền Thông Hưng Ca – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhoảng 1000 đồng hương đã đến tham dự buổi văn nghệ do Phong Trào Hưng Ca tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 3/6/2018 tại Unify Event Center, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. quang tuan Dinh September 8, 2018 Reply
 2. Meow Meow September 8, 2018 Reply
 3. van chau September 8, 2018 Reply
 4. Cha ChóHồ September 8, 2018 Reply
 5. jackie tran September 8, 2018 Reply
 6. tinh Dinh van September 8, 2018 Reply
 7. Thuquyenru Hoang September 8, 2018 Reply
 8. Thương Lê Hoài September 8, 2018 Reply
 9. Tra Thach September 8, 2018 Reply
 10. Dong Le September 8, 2018 Reply
 11. Duc Nguyen September 8, 2018 Reply
 12. Guillaume Didier September 8, 2018 Reply
 13. S H September 8, 2018 Reply
 14. T Nguyen September 8, 2018 Reply
 15. Romeo Ho September 8, 2018 Reply
 16. Linda Nguyen September 8, 2018 Reply
 17. hung nguyen September 8, 2018 Reply
 18. Michael Nguyen September 8, 2018 Reply
 19. tran luong September 8, 2018 Reply
 20. david tran September 8, 2018 Reply
 21. Giang Huong September 8, 2018 Reply
 22. Nghia Trán trong September 8, 2018 Reply
 23. Hue Truong September 8, 2018 Reply
 24. Tien Cam September 8, 2018 Reply
 25. Dung Le September 8, 2018 Reply
 26. ba nguyen September 8, 2018 Reply
 27. Hao Nguyen September 8, 2018 Reply
 28. Peaceful Life September 8, 2018 Reply
 29. Huy Nguyen September 8, 2018 Reply

Leave a Reply