Y Phụng – Đan áo mùa xuân (Phạm Thế Mỹ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXuân Quý Tỵ ở Chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply