Đôi Mắt Người Xưa – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi Tưởng không bao giờ còn nhớ Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

38 Comments

 1. Thuy Phuong September 7, 2018 Reply
 2. tuan nguyen September 7, 2018 Reply
 3. Thinguyen Nguyen September 7, 2018 Reply
 4. Huong Le September 7, 2018 Reply
 5. Nhung Hồng September 7, 2018 Reply
 6. Dang Long September 7, 2018 Reply
 7. khanh Tan September 7, 2018 Reply
 8. Nguyên Khôi Đặng September 7, 2018 Reply
 9. Thuy Vothi September 7, 2018 Reply
 10. Chi Tran September 7, 2018 Reply
 11. Hà Lu September 7, 2018 Reply
 12. sao nho xinh xinh September 7, 2018 Reply
 13. minh dương September 7, 2018 Reply
 14. sơn lò September 7, 2018 Reply
 15. thủ thuật 98 September 7, 2018 Reply
 16. đat Trinh September 7, 2018 Reply
 17. Hien Khuong September 7, 2018 Reply
 18. huy nguyen September 7, 2018 Reply
 19. Tran Trung September 7, 2018 Reply
 20. Lầm Khèvần September 7, 2018 Reply
 21. Tiển Trần September 7, 2018 Reply
 22. Thơm Mai September 7, 2018 Reply
 23. Vu Huynh September 7, 2018 Reply
 24. Chien Doan September 7, 2018 Reply
 25. Binh Nguyen September 7, 2018 Reply
 26. Kỳ Lư September 7, 2018 Reply
 27. Thanh Truong September 7, 2018 Reply
 28. Hai Ha September 7, 2018 Reply
 29. Giăng Lehay September 7, 2018 Reply
 30. Hanh pham Pham September 7, 2018 Reply
 31. Nam Tran September 7, 2018 Reply
 32. My Huynh September 7, 2018 Reply
 33. xuan huong nguyen September 7, 2018 Reply
 34. Nguyễn Thái September 7, 2018 Reply
 35. Thanh nguyen dang September 7, 2018 Reply
 36. anh vân September 7, 2018 Reply

Leave a Reply