ĐAN NGUYÊN NHẠC LÍNH VNCH CẤM NGHE TRONG NƯỚC | NGHE ĐI ĐỂ THƯ GIÃN GIẢI TỎA CUỘC SỐNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDAN NGUYEN NHAC LINH ▻Cùng thưởng thức Liên Khúc Nhạc lính vnch xưa bất hủ cấm nghe trong nước do hoàng tử nhạc vàng Đan Nguyên thể hiện …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Anh Tran September 7, 2018 Reply
 2. An Nguyen September 7, 2018 Reply
 3. nj nj September 7, 2018 Reply
 4. lanh truong September 7, 2018 Reply
 5. Nang Nguyen September 7, 2018 Reply
 6. Hien Phamhien September 7, 2018 Reply
 7. Nguyễn Cường September 7, 2018 Reply
 8. Hien Phamhien September 7, 2018 Reply
 9. bao trung pham le September 7, 2018 Reply
 10. ThanhGiang Ha September 7, 2018 Reply
 11. Nhung Nguyễn Quỳnh September 7, 2018 Reply
 12. Hieu Ho September 7, 2018 Reply
 13. Sum Ly September 7, 2018 Reply
 14. Toán Vũ Xuân September 7, 2018 Reply
 15. Nghiem Cao September 7, 2018 Reply
 16. Thinguyen Nguyen September 7, 2018 Reply
 17. Hien Phamhien September 7, 2018 Reply
 18. Thu Trâm Bui Thị September 7, 2018 Reply
 19. Diệp Vũ Cầm September 7, 2018 Reply
 20. Công Nguyễn September 7, 2018 Reply
 21. trantronghuu trantrong September 7, 2018 Reply
 22. Tien Lam September 7, 2018 Reply
 23. Ljl Nguyen September 7, 2018 Reply
 24. Dieu Pham September 7, 2018 Reply
 25. Quoc huy vu Le September 7, 2018 Reply
 26. Tham Duong September 7, 2018 Reply
 27. Huynh Pham September 7, 2018 Reply
 28. Hên Đang September 7, 2018 Reply

Leave a Reply