Phi Nhung – Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người (Nguyễn Ngọc Thạch) PBN 75 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung – Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người (Nguyễn Ngọc Thạch) Paris By Night 75 – Về Miền Viễn Đông ©2004 published by Thuy Nga under license …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Thuy Nga September 6, 2018 Reply
 2. Huỳnh Vủ September 6, 2018 Reply
 3. Thao Ha September 6, 2018 Reply
 4. Thach Nguyen September 6, 2018 Reply
 5. Lượm Nguyễn September 6, 2018 Reply
 6. quang duy September 6, 2018 Reply
 7. ha thiu September 6, 2018 Reply
 8. Lượm Nguyễn September 6, 2018 Reply
 9. Anh Nguyen September 6, 2018 Reply
 10. 黎秀貞 September 6, 2018 Reply
 11. Xuan Hong September 6, 2018 Reply
 12. Quan Nguyen Tai September 6, 2018 Reply
 13. Quan Nguyen Tai September 6, 2018 Reply
 14. ChiLinh nguyen trần September 6, 2018 Reply
 15. thế vinh nguyễn September 6, 2018 Reply
 16. Phụng Nguyễn September 6, 2018 Reply
 17. Thao Dang September 6, 2018 Reply
 18. You Wei September 6, 2018 Reply
 19. NP Phuong September 6, 2018 Reply
 20. Them Huynh September 6, 2018 Reply
 21. Lê Minh Đức September 6, 2018 Reply
 22. Canh Hoang September 6, 2018 Reply
 23. Thu Nguyen September 6, 2018 Reply
 24. Tien Dang Duy September 6, 2018 Reply
 25. Thao Ha September 6, 2018 Reply
 26. Hoang Em Danh September 6, 2018 Reply
 27. Minh Nguyen September 6, 2018 Reply
 28. Linh Nhut September 6, 2018 Reply
 29. Loan Trần September 6, 2018 Reply
 30. hai nguyen September 6, 2018 Reply
 31. hai phuong nguyen huynh September 6, 2018 Reply
 32. Thị Huyền Nguyễn September 6, 2018 Reply
 33. Giang Vu September 6, 2018 Reply
 34. Giang Vu September 6, 2018 Reply
 35. Vinhluan Tran September 6, 2018 Reply
 36. Hoa Le September 6, 2018 Reply

Leave a Reply