[Karaoke] EM VỀ KẺO TRỜI MƯA – Ngân Giang (Beat Lệ Quyên) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEM VỀ KẺO TRỜI MƯA Sáng tác: Ngân Giang Phong cách: Lệ Quyên Beat: hatvoinhau.xyz Thực hiện Video Karaoke: Dũng Tiến.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply