Vùng trời ngày đó – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ (LAM PHƯƠNG) Tiếng hát: Thế Sơn Dương cầm: Trúc Sinh Tây ban cầm: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Dịu Nguyễn September 5, 2018 Reply

Leave a Reply