Thanh Tuyền Tuyệt Phẩm (có phụ đề lời bài hát) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Tuyền Tuyệt Phẫm – Con đường xưa em đi – Bao đêm không ngũ – Đường xưa lối củ – Rừng lá thấp – Quán nữa khuya – Hai mùa mưa – Không Bao giờ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply