Nhạc phẩm “Biển Tình” – Quốc Khanh & Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuốc Khanh trong đêm Văn Nghệ mừng Lễ Vu Lan tại chùa Pháp Vũ Orlando, Florida Sat. 08/27/2017.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Trinh Le September 5, 2018 Reply
 2. Ni Huỳnh September 5, 2018 Reply
 3. kim huyen September 5, 2018 Reply
 4. Van Le September 5, 2018 Reply
 5. duc truong Doanh September 5, 2018 Reply
 6. Thi Mau Nguyen September 5, 2018 Reply
 7. Minh Nam Dương September 5, 2018 Reply
 8. trúc linh Nguyễn September 5, 2018 Reply
 9. La Pham September 5, 2018 Reply
 10. Loan Sin September 5, 2018 Reply
 11. Hauuu Hau September 5, 2018 Reply
 12. Ha Nguyenngoc September 5, 2018 Reply
 13. 姐thao Huynh September 5, 2018 Reply
 14. Axsi Axsi September 5, 2018 Reply
 15. Thi Vo September 5, 2018 Reply
 16. Hang le September 5, 2018 Reply

Leave a Reply