Karaoke Mùa Xuân Trông Thư Em | Tone Nam – Trường Vũ | Keyboard Long Ẩn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMùa xuân trông thư em sáng tác của Tú Nhi (Chế Linh) và Viễn Chinh trước năm 1975 được phối lại bằng đàn korg Pa600.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Minh Mẫn Phạm September 5, 2018 Reply
  2. Minh Mẫn Phạm September 5, 2018 Reply

Leave a Reply