NHAC XUÂN # 15. THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHai Ca Sĩ Quốc Khanh Và Hà Thanh Xuân Trình Bày Trong Đêm Giao Thừa 2012 Tại Chùa Điều Ngự, California USA. Thu Hình Bởi : Manningpham.com.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. công vũ thế September 4, 2018 Reply
  2. Phuong Kim September 4, 2018 Reply
  3. Khanh Kieu September 4, 2018 Reply
  4. Jackson Vazques September 4, 2018 Reply
  5. Duc Pham September 4, 2018 Reply
  6. Anhhao Nguyen September 4, 2018 Reply

Leave a Reply