Dòng Đời Ngược Xuôi – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác: Lm. Duy Thiên ♥Lạy Thiên Chúa Toàn Năng! Cầu mong Ngài ban sự bình an đến với tất cả anh em.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Vinh Phan September 4, 2018 Reply
  2. Hoàng Linh September 4, 2018 Reply
  3. Thomas Yellow September 4, 2018 Reply

Leave a Reply