Đoạn Buồn Đêm Mưa – Đan Nguyên {Thương Về Miền Trung – Đan Nguyên Live Show} – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBUY ON VIMEO : http://www.vimeo.com/ondemand/dannguyen2015 BUY ON YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=97LUkJQUXeo ORDER ONLINE …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 2. TU DAM September 4, 2018 Reply
 3. Nancy thi Bui September 4, 2018 Reply
 4. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 5. Nguyên Diệp September 4, 2018 Reply
 6. kim hang September 4, 2018 Reply
 7. Nhung Lê September 4, 2018 Reply
 8. Thuy Dao Mong September 4, 2018 Reply
 9. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 10. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 11. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 12. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 13. Thuỳ Linh Cao September 4, 2018 Reply
 14. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 15. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 16. thơm lê September 4, 2018 Reply
 17. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 18. Vân Nguyễn thị September 4, 2018 Reply
 19. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 20. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 21. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 22. Tuan Dai Nguyen September 4, 2018 Reply
 23. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 24. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 25. Mai Đỗ September 4, 2018 Reply
 26. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 27. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 28. Đông Hoàng September 4, 2018 Reply
 29. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 30. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 31. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 32. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 33. Nhung Hồng September 4, 2018 Reply
 34. Hien Phamhien September 4, 2018 Reply
 35. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply
 36. cô đơn là niềm vui September 4, 2018 Reply
 37. Thị Tơ Nguyễn September 4, 2018 Reply

Leave a Reply