Liên khúc Chế Linh Bolero Đặc Sắc – Thói Đời – Giọt Lệ Đài Trang – Đêm Buồn Tình Lẻ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiên khúc Chế Linh Bolero Đặc Sắc – Thói Đời – Giọt Lệ Đài Trang – Đêm Buồn Tình Lẻ Danh sách bài hát: 1. Thói đời 2. Giọt lệ đài trang 3. Đêm buồn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Nham Vu September 3, 2018 Reply
  2. Giang Tran September 3, 2018 Reply
  3. Cuong Mguyen September 3, 2018 Reply
  4. Anh Nguyễn September 3, 2018 Reply
  5. Thanh Bach Le September 3, 2018 Reply
  6. Anh Nguyen September 3, 2018 Reply

Leave a Reply