Gặp nhau làm ngơ – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGặp nhau làm ngơ – Trần Thiện Thanh Video này được quay cùng thời điểm ra CD song ca – Hỏi Anh Hỏi Em – Tuấn Vũ & Phượng Mai, Trung tâm Giáng Ngọc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply