Thanh Tuyền & Đăng Vũ – LK Mai Lỡ Mình Xa Nhau (in Australia) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLK MAI LỠ MÌNH XA NHAU Sáng tác: Lưu Trần Lê – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương Ca sĩ: Thanh Tuyền – Đăng Vũ #dangvubolero #dangvuofficial #dangvu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

43 Comments

 1. tien tien September 2, 2018 Reply
 2. tan pham September 2, 2018 Reply
 3. Kieu Thuy September 2, 2018 Reply
 4. Kieu Thuy September 2, 2018 Reply
 5. Nhi Luong Yen September 2, 2018 Reply
 6. Que Huong September 2, 2018 Reply
 7. rexius775 September 2, 2018 Reply
 8. rexius775 September 2, 2018 Reply
 9. Tina Dang September 2, 2018 Reply
 10. Nguyễn Hùng Dũng September 2, 2018 Reply
 11. Tko Tko September 2, 2018 Reply
 12. Hanh Truong September 2, 2018 Reply
 13. Thi Thai Loan Bui Le September 2, 2018 Reply
 14. Vu Quang September 2, 2018 Reply
 15. Dien Tran September 2, 2018 Reply
 16. Dang Gia Tham September 2, 2018 Reply
 17. TheVu Chu September 2, 2018 Reply
 18. Trung Kien Ngyen September 2, 2018 Reply
 19. 黎美容 September 2, 2018 Reply
 20. Quoc Viet Hoang September 2, 2018 Reply
 21. thanh thanh September 2, 2018 Reply
 22. Tuan Le September 2, 2018 Reply
 23. Tran Lily September 2, 2018 Reply
 24. thuy giang pham September 2, 2018 Reply
 25. An Huynh September 2, 2018 Reply
 26. hack all game September 2, 2018 Reply
 27. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 28. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 29. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 30. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 31. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 32. Vũ Trương September 2, 2018 Reply
 33. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 34. Thu Hoai Nguyen September 2, 2018 Reply
 35. loc vu September 2, 2018 Reply
 36. Duy Nguyen September 2, 2018 Reply
 37. Batdau Ngay moi September 2, 2018 Reply
 38. 李金燕 September 2, 2018 Reply
 39. Nguyễn văn Bằng September 2, 2018 Reply
 40. PeHang Yeu September 2, 2018 Reply
 41. Vu Quang September 2, 2018 Reply

Leave a Reply