Như Giấc Chiêm Bao – Sáng Tác: Lam Phương – Ca Sĩ: Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhư Giấc Chiêm Bao – Sáng Tác: Lam Phương – Ca Sĩ: Thế Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply