Hà Thanh Xuân – Hình Ảnh Người Em Không Đợi (December 7,2014) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHà Thanh Xuân tại Houston, Texas, USA. Bài hát hình ảnh người em không đợi.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Giải Thoát Chân Lý September 2, 2018 Reply
 2. Giải Thoát Chân Lý September 2, 2018 Reply
 3. Nguyen Thuy Hang Nguyen September 2, 2018 Reply
 4. Hung Nguyen September 2, 2018 Reply
 5. Ngoc Chau September 2, 2018 Reply
 6. Chieu Tran September 2, 2018 Reply
 7. Thuy Pham Thanh September 2, 2018 Reply
 8. Tina Tran September 2, 2018 Reply
 9. Dieuanh Vu September 2, 2018 Reply
 10. Dung Mandolin September 2, 2018 Reply
 11. thanh Vy September 2, 2018 Reply
 12. kim huyen September 2, 2018 Reply
 13. văn sơn nguyễn September 2, 2018 Reply

Leave a Reply