Chuyện giàn thiên lý -Trường Vũ- Nhạc Trường Vũ tuyển chọn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát Chuyện Giàn Thiên Lý phiên bản 1/2 Đóng góp: mr.a2001 Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Tam Ngo September 2, 2018 Reply
 2. Thao Tran September 2, 2018 Reply
 3. Son Nguyen September 2, 2018 Reply
 4. Cảnh Thiên September 2, 2018 Reply
 5. Nam Nt September 2, 2018 Reply
 6. Diy Hong September 2, 2018 Reply
 7. Vo Thuy September 2, 2018 Reply
 8. Vo Thuy September 2, 2018 Reply
 9. thanh duy September 2, 2018 Reply
 10. thanh duy September 2, 2018 Reply
 11. Thieukd123 Phone September 2, 2018 Reply
 12. Thieukd123 Phone September 2, 2018 Reply
 13. fd hackermp September 2, 2018 Reply
 14. the gio di dong September 2, 2018 Reply
 15. Viet Dang Quoc September 2, 2018 Reply
 16. Mộc Long September 2, 2018 Reply
 17. Ly Nguyen September 2, 2018 Reply
 18. vuong Thái Duong September 2, 2018 Reply
 19. bảo huỳnh quang September 2, 2018 Reply
 20. yen nhi September 2, 2018 Reply

Leave a Reply