Anh La Ai Quoc Khanh Dan Nguyen Paris April 28 2012 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuoc Khanh va Dan Nguyen hat bai Anh La Ai va Viet Nam Toi Dau cua Nhac si Viet Khang trong chuong trinh ca nhac tai Paris, France ngay 28 thang 4 nam …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply