Ai Khổ Vì Ai – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa Khúc: Ai Khổ Vì Ai Tác Giả: Thương LInh Trình Bày: THANH TUYỀN Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai! Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. ket Lexuan July 31, 2018 Reply
  2. Nguyễn Văn Tâm July 31, 2018 Reply
  3. duc nguyen July 31, 2018 Reply
  4. TUYỀN KIM July 31, 2018 Reply
  5. thu ha luu July 31, 2018 Reply
  6. hoang duy July 31, 2018 Reply
  7. Văn Lăng Hoằng July 31, 2018 Reply
  8. lien nguyen July 31, 2018 Reply

Leave a Reply