Đừng Xa Em Đêm Nay – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên Thanksgiving Show @ Vibe Lounge Houston, TX 2015. Âm Thanh : Anh Tài Ban Nhạc : The Ocean Strikers Camera: Duy Phạm Edit : Duy Pham Cấm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Huong Nguyen July 30, 2018 Reply
 2. Loi Pham July 30, 2018 Reply
 3. Tình Yêu July 30, 2018 Reply
 4. Tu Huu July 30, 2018 Reply
 5. Cam Than July 30, 2018 Reply
 6. T D July 30, 2018 Reply
 7. Tim Löffel July 30, 2018 Reply
 8. Chuyen Hoang July 30, 2018 Reply
 9. Apple Vo July 30, 2018 Reply
 10. T.V GAME July 30, 2018 Reply
 11. David Ku Tèo July 30, 2018 Reply
 12. VLV Mobile July 30, 2018 Reply
 13. xuan truc July 30, 2018 Reply
 14. Thi Mau Nguyen July 30, 2018 Reply
 15. Hảo Nguyễn July 30, 2018 Reply
 16. kinhdoanh giamgia July 30, 2018 Reply
 17. Hoa Dao July 30, 2018 Reply

Leave a Reply