Nụ cười đắng cay- Chế Linh- Nhạc 24bit – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNụ cười đắng cay- Chế Linh Thôi im đi im đi xin đừng cười vui Thôi im đi im đi vui gì mà cười Trong hôm nay chắc em say men rượu hồng Cớ sao em mời…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Hà Phan July 29, 2018 Reply
  2. Lương Trần July 29, 2018 Reply
  3. Nam Vu July 29, 2018 Reply
  4. Quang Thiện July 29, 2018 Reply

Leave a Reply