Ngọc Mai hát Quốc Ca Pháp trong ngày Quốc khánh Pháp và kỷ niệm 45 năm ngoại giao hai nước Việt Pháp – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát Quốc Ca Pháp trong ngày Quốc khánh Pháp và kỷ niệm 45 năm ngoại giao hai nước Việt Pháp Đăng kí tại : http://metub.net/quocnghiepngocmaiofficial .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. thia thach July 29, 2018 Reply
 2. Thinh Nguyen July 29, 2018 Reply
 3. Hoang Vu July 29, 2018 Reply
 4. Hoa Tri July 29, 2018 Reply
 5. Thuý Trần July 29, 2018 Reply
 6. Duyên Lưu July 29, 2018 Reply
 7. Duy Duy Official July 29, 2018 Reply
 8. Minh Thu July 29, 2018 Reply
 9. My Luong July 29, 2018 Reply
 10. Ngan ha Le July 29, 2018 Reply
 11. Thuy tuan July 29, 2018 Reply
 12. Tan Hoa Pham July 29, 2018 Reply
 13. An Le July 29, 2018 Reply
 14. Van anh n_n July 29, 2018 Reply

Leave a Reply