SBTN SPECIAL: Trả Lại Cho Dân (Việt Khang) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrước tình hình nhiều nhà đấu tranh nhân quyền trẻ đang bị bắt trong nước cùng dịp Chủ tịch CSVN ông Trương Tấn Sang gặp gỡ với TT Hoa Kỳ Obama vào…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Hiep LD July 28, 2018 Reply
 2. Minh Lâm Trương July 28, 2018 Reply
 3. Ut Van July 28, 2018 Reply
 4. Ut Van July 28, 2018 Reply
 5. Ut Van July 28, 2018 Reply
 6. Ut Van July 28, 2018 Reply
 7. Ut Van July 28, 2018 Reply
 8. Ut Van July 28, 2018 Reply
 9. Ut Van July 28, 2018 Reply
 10. Ut Van July 28, 2018 Reply
 11. Ut Van July 28, 2018 Reply
 12. Ut Van July 28, 2018 Reply
 13. Ut Van July 28, 2018 Reply
 14. Ut Van July 28, 2018 Reply
 15. Ut Van July 28, 2018 Reply
 16. Ut Van July 28, 2018 Reply
 17. Ut Van July 28, 2018 Reply
 18. Ut Van July 28, 2018 Reply
 19. lan nguyen July 28, 2018 Reply
 20. Tâm Thanh July 28, 2018 Reply
 21. Conan Edogawa July 28, 2018 Reply
 22. Kiên Đình July 28, 2018 Reply
 23. Tri Tran July 28, 2018 Reply
 24. anh khoa July 28, 2018 Reply
 25. Huyền Vi July 28, 2018 Reply
 26. Thanh Nguyen July 28, 2018 Reply
 27. Tường Trần July 28, 2018 Reply
 28. Huong Duong July 28, 2018 Reply
 29. Do Long July 28, 2018 Reply
 30. Quyết Lê July 28, 2018 Reply
 31. Đức Anh THP July 28, 2018 Reply
 32. Soul Knight July 28, 2018 Reply
 33. Nhung Nguyen July 28, 2018 Reply
 34. ken ken July 28, 2018 Reply
 35. Bạch Lạc Nhân July 28, 2018 Reply
 36. Bạch Lạc Nhân July 28, 2018 Reply
 37. Hung Hung July 28, 2018 Reply
 38. My Quyen Phan July 28, 2018 Reply
 39. Đặng Tuân July 28, 2018 Reply

Leave a Reply