Quốc khanh trình diễn @ Baby’s Club Houston 2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVũ trường sôi động với tiếng hát của ca sỹ Quốc khanh ,Chúc mừng năm mới 2018.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Tommy Ngo July 28, 2018 Reply
  2. Hanh Phan July 28, 2018 Reply
  3. Michael Duong July 28, 2018 Reply
  4. Minh Duong July 28, 2018 Reply
  5. Le Tran July 28, 2018 Reply
  6. Don Nguyen July 28, 2018 Reply

Leave a Reply