Quang Lê ‘dùng mối quan hệ’ nhờ vả Đàm Vĩnh Hưng thuyết phục thí sinh – Tuyệt Đỉnh Song Ca #3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuyệt Đỉnh Song Ca #tuyệtđỉnhsongca #tuyetdinhsongca tập 3, Quang Lê ‘dùng mối quan hệ’ nhờ vả Đàm Vĩnh Hưng thuyết phục thí sinh – Tuyệt Đỉnh Song Ca …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. la soco July 28, 2018 Reply
  2. Tri Ho Quoc Tri July 28, 2018 Reply
  3. tam minh tam July 28, 2018 Reply
  4. thi my hanh Truong July 28, 2018 Reply

Leave a Reply