Nếu Điều Đó Xảy Ra – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTHUY NGA CD 218 1. Ngày Mai Trời Lại Sáng (Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện) THIÊN KIM 2. Nếu Điều Đó Xảy Ra (Ngọc Châu) THẾ SƠN 4:13 3. Hạnh Phúc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Dịu Nguyễn July 28, 2018 Reply
  2. Dinh Trinh July 28, 2018 Reply

Leave a Reply