Một Người Đi – Hà Thanh Xuân, Đan Nguyên [ asia SOUND] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMỗi ngày chúng tôi sẽ có một nhạc phẩm mới cho chương trình [asia SOUND] ! Quý vị có thể yêu cầu nhạc phẩm mình yêu thích, xin hãy viết cho chúng tôi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

 1. Pia Wurtzbach July 28, 2018 Reply
 2. Nga Nguyen July 28, 2018 Reply
 3. Th Nguyễn July 28, 2018 Reply
 4. Th Nguyễn July 28, 2018 Reply
 5. sfdsfsdf àdfdsf July 28, 2018 Reply
 6. sfdsfsdf àdfdsf July 28, 2018 Reply
 7. Nguyễn Tuấn July 28, 2018 Reply
 8. Duy Thành 252 July 28, 2018 Reply
 9. Kenh Tâm Sự July 28, 2018 Reply
 10. Tuấn Kiệt Lữ July 28, 2018 Reply
 11. Coòi Mèoo July 28, 2018 Reply

Leave a Reply