Lệ Quyên trình diễn Duyên Phận mới nhất | Liveshow Mạnh Quỳnh 2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên trình bày nhạc phẩm Duyên Phận – sáng tác: Thái Thịnh DVD 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh – Cảm ơn cuộc đời | Phát hành bởi Thúy Nga năm 2017.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. bang ngo July 27, 2018 Reply
 2. Dong Nguyen July 27, 2018 Reply
 3. Nguyễn Thông July 27, 2018 Reply
 4. Nguyễn Huy July 27, 2018 Reply
 5. Tuan Minh July 27, 2018 Reply
 6. Hong Hoangbich July 27, 2018 Reply
 7. minh hong Huynh July 27, 2018 Reply
 8. Anh Hoàng July 27, 2018 Reply
 9. Phương Hứa July 27, 2018 Reply
 10. Phuc Tien July 27, 2018 Reply
 11. Dat decal July 27, 2018 Reply
 12. Tiến Thắng Cù July 27, 2018 Reply
 13. Nguyet Nguyen July 27, 2018 Reply
 14. Nguyễn Trinh July 27, 2018 Reply
 15. Nguyễn Trinh July 27, 2018 Reply
 16. tu thai July 27, 2018 Reply
 17. nguyenphi nguyen July 27, 2018 Reply
 18. Luận Minh July 27, 2018 Reply
 19. cao buitrung July 27, 2018 Reply
 20. Tuan Anh July 27, 2018 Reply
 21. connie quach July 27, 2018 Reply
 22. flightisallright July 27, 2018 Reply
 23. Tuyen Vu July 27, 2018 Reply
 24. Nam Nguyễn July 27, 2018 Reply
 25. Ly Nguyen Nhu July 27, 2018 Reply
 26. thongnhut huynh July 27, 2018 Reply
 27. Trạng Nguyên July 27, 2018 Reply
 28. Huong Vu July 27, 2018 Reply

Leave a Reply